HomePage2023-08-28T18:16:08+00:00
Loading...

Met uw hulp kunnen wij onafhankelijk

anbi

Een klein beetje licht kan al veel duisternis verdrijven

Opstand in Iran november 2019

1500 martelaren in november 2019

Kinderen in gevangenis

In het nieuwe academisch jaar werden in Iran tientallen universiteitsprofessoren gezuiverd door het Iraanse regime.

Sinds Raisi aan de macht is gekomen zijn tientallen hoogleraren ontslagen of geschorst. De afgelopen maanden echter, is het tempo van de ontslagaanzeggingen aan hoogleraren drastisch verhoogd. Sommigen van hen waren al gekort op hun salaris of al enkele maanden [...]

Iran : Bestraffing van Vrouwen die de Verplichte Hoofddoek Weigeren te Dragen

  Vrouwen hebben zware straffen gekregen voor het weigeren van de verplichte hoofddoek Iraanse vrouwen zijn zware straffen opgelegd, zoals ontslag uit hun werk, het wassen van lichamen in het mortuarium en gedwongen schoonmaakwerk, omdat ze weigerden  te voldoen aan [...]

Stop executies in Iran! Mensenrechtenexperts, advocaten en Nobelprijswinnaars roepen de VN op om in actie te komen

De Iraanse politieke gevangene Mohammad-Javad Vafa'i Thani loopt het risico geëxecuteerd te worden. Op dit moment is er een internationale campagne, waaraan wordt deelgenomen door bekende mensenrechtenadvocaten en deskundigen op het gebied van internationaal recht, gaande om de executie te [...]

Stop de vrouwenonderdrukking in Iran

Saba Kord Afshari

Massamoord in 1988

Opstand in Iran 2018

VN neemt 65ste Resolutie over Mensenrechten schendingen in Iran

Arrestaties tijdens opstand in Iran

Ga naar de bovenkant