Iraanse medicijnen crisis

medicijnen crisis

De farmaceutische industrie in Iran zit in een ongehoorde crisis. De industrie is bijna failliet en zelfs de staatsmedia waarschuwen al enige tijd voor de penibele productiesituatie en de smokkel bij de import en export van medicijnen. Deze accenten ontmaskeren de argumenten die het netwerk van voorstanders en lobbyisten van het Iraanse regime in het Westen klakkeloos verspreiden en leggen de schuld voor de Iraanse medicijnen crisis eenduidig bij het regime.

Meer dan wie ook in Iran lijden patiënten met speciale ziektes het meest onder het inadequate medicijnen aanbod. Het merendeel van de mensen in de Iraanse maatschappij komt nu, door een buitensporige inflatie en snel oplopende armoede, op het punt dat ze een behandeling bij ernstige ziekte niet meer kunnen betalen.

“Elke keer als wij nieuws over wetenschappelijke successen brengen aan de Iraanse groep van hemofilie patiënten, is de vraag van deze groep wanneer behandeling voor hen beschikbaar komt”, aldus Ahmad Ghavidel, ex-directeur van het Hemofilie Centrum, in een interview met het semi officiële Fars News Agentschap op 4 juni. “Een medicijn als Hemlibra bijvoorbeeld, wat eens per maand ingespoten kan worden, is al een groot aantal jaren gewoon op de wereldmarkt te verkrijgen. Het middel is echter nooit in de landelijke medicijnen lijst opgenomen!”, verklaarde Ghavidel.

Wat behelst deze medicijnen lijst en wie bepaalt wat er op komt te staan? Deze vraag moet gesteld worden aan de farmaceutische en medische behandel maffia in Iran. Tijdens de Covid-19 uitbraak verbood de Iraanse Hoogste Leider Ali Khamenei de import van goedgekeurde vaccins uit de V.S. en Engeland om zo te profiteren van de “binnenlandse productie onder zijn regime”.

Productie monopolie

Ghavidel erkende de consequenties van Irans binnenlandse productie monopolie: natuurlijk stelt dit de overheid in staat ongeneeslijk zieke patiënten op extreme wijze af te zetten.

Ghavidel vergeleek de farmaceutische industrie van het regime met de auto industrie, waar politiek gekonkel en een monopolie positie senior officials van het regime en hun direct betrokkenen in staat stellen de Iraanse bevolking te beroven. In het geval van de farmaceutische industrie neemt zo het lijden en het aantal doden onder de Iraanse bevolking toe. “De groep van Thalassemie patiënten in het land heeft jarenlang geleden onder deze onredelijke steun voor binnenlandse productie en de protesten van deze groep patiënten hebben de straat bereikt,” zo verzuchtte hij.

Smokkel van import medicijnen

Een parallel fenomeen in Iran is de groeiende smokkelpraktijk van regulier geïmporteerde medicijnen. Daarnaast waren tijdens de Covid-19 uitbraak wereldwijd goedgekeurde vaccins overvloedig op de Iraanse zwarte markt te verkrijgen en het regime was ten zeerste betrokken in dit hele proces.

Zelfs tijdens de grote aardbevingen en overstromingen in Iran van de afgelopen jaren vonden door andere landen gedoneerde tenten en andere uitrusting hun weg naar de zwarte markt, in plaats van bij de behoeftigen aan te komen.

Verkoop van gesmokkelde medicijnen

Over meer recente gevallen publiceerde de staats gecontroleerde krant Jahan-e-Sanat op 20 juni een artikel getiteld “ Stenentijdperk-stijl anesthesie”, over de crisis veroorzaakt door een gebrek aan anesthesie middelen. Ondanks de schaarste aan deze medicijnen in de publieke ziekenhuizen, zijn al deze hoge kwaliteit medicijnen, maar dan een aantal maal duurder, op de zwarte markt te verkrijgen. “Helaas komen alle medicijnen uit de publieke sector op de zwarte markt door mensen met connecties,” zei Kourosh Shamimi, Voorzitter van de Raad van Directeuren van de Associatie van Private Ziekenhuizen in Teheran, in een interview van 20 juni met de krant Jahan-e-Sanat.

Dit is nog een bewijs dat het regime van de mullahs geen enkel aspect van dit land vrij van corruptie, vriendjespolitiek, maffia controle en plundering heeft gehouden. De eigen staatsmedia van het regime ontkrachten de claims die je af en toe hoort van de bekende pro Teheran groep van verde

digers en lobbyisten in het Westen en in mainstream media. Irans medicijnen crisis is een product van uitsluitend het regime van de mullahs.